Odjeljak 1: Uvod i opće informacije

Tekstualni moduli Kratak pregled

Informacije o zaštiti podataka

Jednostavno i sažeto

Informacije o nama i o našoj web lokaciji

 

Mi, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje,, upravljamo ovom web lokacijom. Možete nas kontaktirati koristeći informacije koje su dostupne na stranici s informacijama o kompaniji.

 

Ako stupite u kontakt s nama, informacije koje ste dostavili u svrhu obrade vašeg upita i drugih pratećih pitanja bit će uskladištene i obrađene. Obrada podataka u ovom kontekstu zakonski nam je dopuštena. Vaši podaci se brišu onda kada vaš upit bude obrađen.

 

 

 

Naše informacije za kontakt možete pronaći na stranici s informacijama o kompaniji

Naši vodeći principi

Mi pristupamo zaštiti vaših podataka vrlo ozbiljno. Prema tome, vaši podaci će se obrađivati vrlo pažljivo i strogo u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka. Za zaštitu svih naših web lokacija od rizika koji su prisutni prilikom obrade osobnih podataka poduzeli smo organizacijske i tehničke sigurnosne mjere. Naši partneri koji podržavaju kreiranje ove web lokacije također se moraju pridržavati ovih odredaba.

 

Mi i naši partneri koristimo tehnički najnovije mjere zaštite kako bismo zaštitili vaše podatke

Koje podatke standardno evidentiramo?

Sve oblasti naše web lokacije koje nisu zaštićene pristupnom šifrom možete koristiti bez otkrivanja svog identiteta. Standardno evidentiramo svaku upotrebu naše web lokacije u cilju uklanjanja grešaka i razjašnjavanja sigurnosnih incidenata. Više informacija o evidentiranim podacima potražite u odjeljku „Kako obrađujemo vaše podatke?”.

 

Koja dopuštenja za obradu vaših podataka posjedujemo?

Mi poštujemo vašu privatnost. Prema tome, vaše podatke obrađujemo samo onda kada imamo dopuštenje za to. Podrazumijeva se da nam dopuštenje za obradu vaših podataka također možete dati tako što ćete prihvatiti obradu podataka na našoj web lokaciji. U drugim slučajevima, vaše podatke obrađujemo zato što nam je to zakonom dozvoljeno. Na primjer, ako pošaljete narudžbu preko naše web lokacije, dopuštena nam je obrada vaših podataka kako bismo ispunili taj ugovor. To se odnosi i na korištenje drugih usluga na našoj web lokaciji koje nalažu obradu vaših podataka. Također imamo dopuštenje za obradu vaših podataka onda kada za to imamo legitiman interes. Jedan od primjera jesu evidentirani podaci koje prikupljamo, između ostalog, kako bismo bili sigurni da se naša web lokacija može koristiti bez nedostataka. U svakom slučaju, bit ćete obaviješteni prilikom svake relevantne obrade vaših podataka, a vaši interesi će se uzeti u obzir uvijek kada bude riječ o obradi podataka. U slučaju da imate razlog za žalbu, svoja prava u vezi s obradom vaših podataka možete pronaći u drugom dijelu ovih informacija o zaštiti podataka.

 

U sljedećem odjeljku navedena su dopuštenja koja koristimo, kao i to kada ih koristimo. Detaljnije informacije o tome kako se vaši podaci prikupljaju, obrađuju i koriste na našoj web lokaciji (tj. tip, obim i svrha obrade podataka) možete pronaći u istom odjeljku.

 

Šta još trebate znati?

Korisnici mlađi od 18 godina mogu nam proslijediti osobne podatke samo uz saglasnost roditelja ili zakonskog staratelja. Važeći zakon o zaštiti podataka može propisivati različita starosna ograničenja u tom pogledu.

 

Naša web lokacija može sadržavati poveznice ka drugim web lokacijama. Mi nemamo utjecaja na to kako se vaši podaci obrađuju na tim web lokacijama niti na njihovo poštovanje odredaba zakona o privatnosti. Pročitajte sve informacije o zaštiti podataka koje su navedene na tim web lokacijama.

 

 

Mi obrađujemo vaše podatke samo onda kada nam je to dopušteno

 

 

 

 

 

 

Odjeljak 2: Obrada podataka na web lokaciji

Kako obrađujemo vaše podatke (evidencije, kolačići, praćenje podataka itd.)?

 

Evidentirani podaci

 

Iz tehničkih razloga, svaki put kada vaš internet pretraživač pristupi našoj web lokaciji on automatski šalje informacije našem web serveru (tj. evidentirane podatke). Neke od ovih informacija skladištimo u datotekama s evidencijom, kao što su:

 

·         Datum pristupa

·         Vrijeme pristupa

·         URL adresa povezane web lokacije

·         Datoteke kojima se pristupa

·         Količina prenesenih podataka

·         Tip i verzija pretraživača

·         Operativni sistem

·         IP adresa (anonimna)

 

Evidentirani podaci ne sadrže osobne podatke. Opće je pravilo da analiziramo evidentirane podatke samo kako bismo uklonili nedostatke u radu naše web lokacije ili razjasnili sigurnosne incidente. Te evidentirane podatke skladištimo na neodređeno vrijeme.

 

Ponekad je neophodno da prikupimo dodatne osobne podatke kao i evidentirane podatke kako bismo

ispravili greške ili sačuvali dokaze koji se odnose na sigurnosne incidente. U tim slučajevima, zakonom nam je dozvoljena obrada evidentiranih podataka (član 6(1f) Uredbe (EU) 2016/679). Te podatke brišemo onda kada je greška ispravljena ili kada je sigurnosni incident u potpunosti razjašnjen, odnosno kada prvobitna namjena obrade više ne postoji zbog drugih faktora. U slučaju sigurnosnog incidenta, evidentirane podatke prosljeđujemo istražnim organima, od slučaja do slučaja, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno.

 

Evidentirane podatke uvijek skladištimo odvojeno od drugih prikupljenih podataka koji se odnose na upotrebu naše web lokacije.

 

 

Evidentirane podatke koristimo kako bismo uklonili greške ili razjasnili sigurnosne incidente

Registracija na našoj web lokaciji

 

Na našoj web lokaciji možete se registrirati kao korisnik. Registracija je potrebna u slučaju da želite pristupiti dodatnim uslugama. Kao dio procesa registracije, prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

Obavezni podaci: Opcijski podaci:
·         Oslovljavanje

·         Ime i prezime

·         Adresa i poštanski broj

·         Broj telefona

·         Adresa e-pošte

·         Šifra

·     Broj mobilnog telefona

·     Datum rođenja

·     Šta vas je navelo da nas pronađete

·     Pristanak za dobivanje reklamnog materijala.

Zakonom nam je dozvoljeno da obradimo vaše osobne podatke kako bismo pružili personalizirane usluge (član 6(1b) Uredbe (EU) 2016/679). Podatke registriranih korisnika zadržavamo sve dok korisnik ne izbriše svoj nalog. Korisnici s relevantnim ovlaštenjem mogu u bilo kojem trenutku izbrisati svoj nalog preko svog korisničkog naloga. Korisnički nalog također omogućava korisnicima da u bilo kojem trenutku promijene ili izbrišu određene informacije date u trenutku registracije.

Podrazumijeva se da ćemo vam na vaš zahtjev pružiti informacije o podacima koje čuvamo o vama. Također ćemo rado, na vaš zahtjev, ispraviti netačne informacije ili izbrisati informacije koje čuvamo o vama, pod uvjetom da nam zakonske obaveze da zadržimo određene informacije ne zabranjuju navedeno brisanje podataka. Da biste zatražili brisanje podataka, koristite informacije za kontakt koje se nalaze na kraju ovih informacija o zaštiti podataka.

 

Registrirani korisnici imaju pristup dodatnim uslugama i ponudama

Bilten

Naša web lokacija nudi mogućnost pretplate na bilten. Za potvrdu da je vlasnik adrese e-pošte zapravo registriran za dobivanje biltena, koristimo dvostruki postupak potvrde pristanka. Pretplata na bilten uspješno je obavljena samo ako vlasnik adrese e-pošte izričito potvrdi aktivaciju biltena klikom na poveznicu u e-poruci sa potvrdom. Završetak pojedinačnih faza dvostrukog postupka potvrde pristanka evidentiramo u svrhu dokaza.

Ako ste se pretplatili na naš bilten i tako prihvatili da vam se on šalje, vaši podaci će se koristiti isključivo u svrhu slanja biltena. Dozvoljeno nam je da uz vašu saglasnost obrađujemo vaše podatke u ovom kontekstu. Svoju saglasnost možete povući u bilo kojem trenutku. Relevantna veza uključena je u svaku kopiju našeg biltena. U našoj bazi podataka navest ćemo činjenicu da ste odjavili pretplatu na bilten.

 

 

 

Koristimo dvostruki postupak potvrde pristanka kako bismo spriječili zloupotrebu vaše adrese e-pošte od strane trećih lica

Kolačići

 

Koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje čuvamo na vašem uređaju kada posjetite našu web lokaciju. Ovi kolačići nam se šalju nazad svaki put kada naknadno pristupite našoj web lokaciji. To nam omogućava da vas, na primjer, prepoznamo ili olakšava navigaciju na našoj web lokaciji zahvaljujući informacijama koje su sačuvane u kolačićima.

 

Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili prenos virusa na računar. Kolačiće može pročitati samo web server sa kojeg potiču.

 

Ne dijelimo informacije sačuvane u kolačićima sa trećim licima bez vašeg izričitog dopuštenja.

 

Našu web lokaciju također možete pregledati bez kolačića. Internet pretraživači su često konfigurirani tako da prihvataju kolačiće. Da biste spriječili da vaš internet pretraživač koristi kolačiće, možete (1) odbiti upotrebu kolačića kada pristupite našoj web lokaciji koristeći sloj kolačića (ako je dostupan) ili (2) onemogućiti korištenje kolačića pomoću postavki u internet pretraživaču. Informacije o tome kako da onemogućite i/ili izbrišete kolačiće u internet pretraživaču možete pronaći u funkcijama pomoći u pretraživaču. Imajte na umu da onemogućavanje/brisanje kolačića može dovesti do toga da pojedine funkcije na našoj web lokaciji više ne funkcioniraju očekivano. Kolačići koji mogu biti neophodni za određene funkcije na našoj web lokaciji navedeni su u nastavku teksta. Osim toga, onemogućavanje/brisanje kolačića utjecat će samo na internet pretraživač koji tom prilikom koristite. Zbog toga, onemogućavanje/brisanje kolačića treba ponoviti za sve druge internet pretraživače.

Kolačići koje koristimo za određene funkcije, u kojima se ne spominje pojedinac:

–        Kolačići koji čuvaju određene korisničke izabrane postavke (npr. postavke koje se odnose na pretragu ili jezik)

–        Kolačići koji čuvaju informacije kako bi se osigurala besprijekorna reprodukcija video ili audio sadržaja

–        Kolačići koji privremeno čuvaju određene korisničke stavke (npr. sadržaj korpe za kupovinu ili internet formular)

Kolačići koje koristimo za određene funkcije, u kojima se spominje pojedinac:

–        Kolačići koji služe za identifikaciju ili provjeru identiteta naših korisnika

Dozvoljena nam je obrada podataka u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost. Čuvamo ove podatke sve dok predmetni kolačić ne istekne ili dok ga ne obrišete.

 

Svaka dalja obrada osobnih podataka pomoću kolačića opisana je u relevantnim odjeljcima u okviru ovih informacija.

 

 

Na našoj web lokaciji kolačići se koriste da bi vam bile omogućene određene funkcije

Web analitika pomoću depersonaliziranih korisničkih profila

 

Alatke za web analitiku na našoj web lokaciji koristimo u različite svrhe. Informacije o alatkama za web analitiku koje koristimo možete pronaći u nastavku teksta, uključujući opis predmetne obrade podataka, svrhu te obrade i kako možete spriječiti alatku za web analitiku da prikuplja i obrađuje vaše podatke.  Imajte u vidu da postavljanjem kolačića za odbijanje usluge („opt-out“ kolačići) prikupljanje i obrada podataka od strane alatki za web analitiku mogu samo da se ograniče. Više informacija o tome možete pronaći u odjeljku o kolačićima.

 

 

Vaša posjeta može nam puno reći o tome koliko je privlačna naša web lokacija – zbog toga koristimo alatke za web analitiku kako bismo stalno unapređivali našu web lokaciju

Alatka za web analitiku: Adobe Analytics (Omniture)

Da bismo sprovodili marketinško istraživanje i istraživanje tržišta i adekvatno prilagodili našu web lokaciju (i potencijalno bilten), koristimo analitičke kolačiće i/ili JavaScript za prikupljanje i obradu podataka o korištenju u vezi s vašom posjetom našoj web lokaciji i vašim korištenjem poveznica u biltenu (ako je primjenljivo). Iz tih podataka prikupljaju se podaci o korištenju i generira se profil korištenja, na bazi depersonaliziranih podataka, pomoću ID kolačića. U sklopu toga, vaša IP adresa se bilježi ili se ne bilježi, odnosno depersonalizira se odmah nakon bilježenja.

 

Za prikupljanje podataka o korištenju i generiranje profila korištenja koristimo uslugu Adobe Analytics koju pruža kompanija Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dablin 24, Irska („Adobe“). Informacije koje se odnose na vašu upotrebu naše web lokacije prenose se serverima Adobe, analiziraju se i isključivo nam se vraćaju kao kumulativni podaci. Ovi podaci nam omogućavaju da definiramo trendove u pogledu načina na koji se web lokacija generalno koristi.

 

Ne spajamo kreirane profile korištenja sa vašim imenom ili bilo kojim drugim podacima koji bi mogli otkriti vaš identitet, kao što je vaša adresa e-pošte. Dozvoljeno nam je da obrađujemo podatke u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost. Usluga koju koristimo skladišti podatke o korištenju maksimalno 37 mjeseci od datuma prikupljanja.

 

Odustajanje: Molimo vas da koristite Adobe web lokaciju za odustajanje ako želite spriječiti prikupljanje vaših podataka o korištenju. Na sljedećoj poveznici možete pronaći informacije o tome kako funkcioniraju kolačići Adobe Analytics, kao i opciju za odustajanje: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 

 
Alatka za web analitiku: Adobe Test & Target

Kako bismo adekvatno prilagodili našu web lokaciju (i bilten), prikupljamo i obrađujemo podatke o korištenju koji se odnose na vašu posjetu našoj web lokaciji pomoću analitičkih kolačića i/ili programskog jezika JavaScript. Vaši podaci o korištenju se prikupljaju i profil korištenja se generira iz ovih podataka na depersonaliziranoj osnovi pomoću ID kolačića.

 

Za prikupljanje vaših podataka o korištenju i generiranje profila korištenja koristimo Adobe uslugu „Test & Target“ koju pruža kompanija Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dablin 24, Irska („Adobe“).

 

Adobe Test & Target funkcioniše na osnovu A/B testova. To znači da se osobi koja koristi našu web lokaciju prikazuje drugačija verzija web lokacije od originalne (npr. sa izmijenjenim dizajnom i sadržajem). Poređenje obe verzije pruža nam informacije o tome koja se verzija naše web lokacije korisnicima više dopada. Kada se koristi usluga „Adobe Test & Target“, jedine informacije koje se odnose na vas, a koje se obrađuju, ne mogu se koristiti za vašu identifikaciju. IP anonimizacija se također aktivira, što znači da se vaša IP adresa skraćuje prije nego što Adobe Test & Target izvrši bilo kakvu dalju obradu. Ne spajamo kreirane profile korištenja sa vašim imenom ili bilo kojim drugim podacima koji bi mogli otkriti vaš identitet, kao što je vaša adresa e-pošte.

 

Dozvoljeno nam je da obrađujemo podatke u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost. Usluga koju koristimo skladišti podatke o korištenju maksimalno 37 mjeseci od datuma prikupljanja.

 

Odustajanje: Molimo vas da koristite sljedeću poveznicu ako želite spriječiti prikupljanje vaših podataka o korištenju: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Na sljedećoj poveznici možete pronaći informacije o tome kako funkcioniraju kolačići Adobe Test & Target, kao i opciju za odustajanje: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 
Alatka za web analitiku: ChannelSight

 

Veliki broj naših proizvoda možete kupiti neposredno preko odgovarajućih hiperpoveznica ka internet prodavnicama partnerskih prodavača („Idi na web lokaciju prodavača“). Koristimo piksele i kolačiće za praćenje (tj. praćenje konverzije) da bismo evidentirali kada ste preusmjereni na odgovarajuću stranicu proizvoda u internet prodavnici prodavača, kao i da li ste kupili proizvod u internet prodavnici prodavača. Podaci o korištenju prikupljeni na ovaj način koriste se za procjenu privlačnosti funkcije „Idi na web lokaciju prodavača“ i, gdje je to primjenljivo, za potrebe reguliranja provizije sa internet prodavnicom prodavača (tj. „partnerski marketing). Ponekad nam internet prodavnice prodavača plaćaju proviziju kada im uspješno proslijedimo potencijalne kupce i klijente.

 

Za potrebe praćenja koristimo pružaoca usluga ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dablin, Irska (www.channelsight.com). Podaci koji se odnose na vašu upotrebu funkcije „Idi na web lokaciju prodavača“ prenose se serverima ChannelSight, analiziraju se i isključivo nam se vraćaju kao kumulativni podaci, koji ilustriraju trendove koji se odnose na korištenje funkcije „Idi na web lokaciju prodavača“.

 

Imajte na umu da je navedeno praćenje neposredno povezano s funkcijom „Idi na web lokaciju prodavača“. Korištenjem dugmeta „Idi na web lokaciju prodavača“ na našoj web lokaciji, dajete svoju saglasnost za praćenje u navedene svrhe, a posebno za prikupljanje povezanih podataka od strane pružaoca usluge ChannelSight i prodavca, kao i za prenos podataka od pružaoca usluga ChannelSight i prodavača nama. Dozvoljeno nam je da obrađujemo vaše podatke u ovom kontekstu uz vašu saglasnost. Podaci o korištenju se brišu kada više nisu potrebni za reguliranje provizije i analize.

 

Odustajanje: Ako više ne želite da se obavlja praćenje, obrišite kolačiće koje postavlja naša web lokacija (preko postavki u vašem internet pretraživaču) i nemojte više koristiti dugme „Idi na web lokaciju prodavača“. Možete ručno posjetiti odgovarajuću internet prodavnicu prodavača unosom njene adrese u svoj pretraživač ili korištenjem pretraživača.

 

 
Alatka za web analitiku: Mouseflow

 

Da biste nam pomogli da odgovarajuće dizajniramo našu web lokaciju, možemo prikupljati podatke o korištenju koji se odnose na vašu posjetu našoj web lokaciji pomoću analitičkih kolačića i drugih tehnologija. U okviru toga, bilježimo kretanje miša i pritiske na tipku miša slučajno odabranih korisnika naše web lokacije. Vaša IP adresa je naravno anonimna. Evidentirani podaci o vašoj upotrebi naše web lokacije analiziraju se na osnovu slučajnog uzorka kako bismo mogli iz njih da izvučemo zaključke o eventualnom poboljšanju naše web lokacije.

 

U svrhu prikupljanja ovih podataka o korištenju koristimo pružaoca usluga Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Danska.

 

Ne spajamo kreirane profile korištenja s vašim imenom ili bilo kojim drugim podacima koji bi mogli otkriti vaš identitet, kao što je vaša adresa e-pošte. Dozvoljeno nam je da obrađujemo podatke u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost.  Podaci o korištenju brišu se tri mjeseca od datuma kada su prikupljeni.

 

Odustajanje: Ako želite spriječiti prikupljanje ovih podataka o korištenju, koristite Mouseflow web lokaciju za odustajanje putem sljedeće poveznice: https://mouseflow.de/opt-out.

 

 

Dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama

 

Sadržaj sa naše web lokacije može se dijeliti na društvenim mrežama pomoću integriranih dugmadi za društvene medije. Svako dugme za društvene medije koje olakšava dijeljenje sadržaja integrirano je pomoću jednostavnih hiperpoveznica, umjesto dodatnih programa društvenih mreža koje razvijaju pružaoci društvenih mreža. Time se obezbjeđuje da se vaši podaci ne prenose automatski serverima društvenih mreža čim pristupate našoj web lokaciji. Pored toga, kada dijelite sadržaj sa naše web lokacije, informacije prenosimo samo društvenoj mreži koja je potrebna za dijeljenje relevantnog sadržaja. Ne prenosimo osobne podatke u ovom kontekstu.

 

Istovremeno se na društvenim mrežama mogu pronaći i jednostavne poveznice ka našim web lokacijama. Ako pratite vezu sa naše web lokacije ka društvenoj mreži ili ako se prijavite na svoju društvenu mrežu da biste dijelili sadržaj sa naše web lokacije, vaše podatke obradit će pružalac predmetne društvene mreže. Informacije o svrsi i obimu prikupljanja podataka, daljoj obradi i korištenju od strane pružaoca društvene mreže, kao i o vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti potražite u informacijama o zaštiti podataka dostupnim kod odgovarajućeg pružaoca usluga.

 

 

Dijelite sadržaj sa naše web lokacije na društvenim mrežama bez ugrožavanja svojih podataka

Pretraživanje prodavača pomoću usluge Google Maps

 

Jedna od funkcija koje su vam na raspolaganju kao korisniku naše web lokacije jeste mapa na kojoj su prikazani partnerski prodavači u vašoj oblasti. Za prikaz ove mape koristimo uslugu Google Maps. Google Maps je usluga koju pruža kompanija Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Informacije o tome kako se osobni podaci obrađuju prilikom korištenja usluge Google Maps možete pronaći putem sljedeće poveznice: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Ako želite vidjeti partnerske prodavače u svojoj blizini, morat ćete navesti lokaciju, i to ručnim unosom svoje lokacije ili automatskim određivanjem pomoću funkcije geolokacije na vašem internet pretraživaču. Osobni podaci se ne obrađuju ako ove informacije unesete ručno, pod uvjetom da ne navedete svoju kućnu adresu. Automatska identifikacija lokacije pomoću funkcije geolokacije na internet pretraživaču nalaže obradu vaše IP adrese. Dozvoljeno nam je da obradimo vaše podatke u ovom kontekstu, uz vašu saglasnost, koju vaš internet pretraživač zahtijeva kada pristupite mapi. U ovom kontekstu ne čuvamo vašu IP adresu.

 

 

 

Slučajevi u kojima prenosimo vaše podatke

 

Radimo zajedno sa brojnim pružaocima usluga da bismo implementirali našu web lokaciju i upravljali njome. Te pružaoce usluga odabrali smo pažljivo i sklopili smo sa svakim od njih pojedinačno ugovor o zaštiti podataka kako bi vaši podaci bili sigurni.

 

U nastavku su navedeni pružaoci usluga koje koristimo za implementaciju naše web lokacije i upravljanje njome:

 

·         Pružalac usluga iznajmljivanja prostora na serveru

·         Pružalac programerskih usluga

·         Pružalac prodajnih i marketinških usluga

·         Pružalac usluga dežurnih linija

 

Vaše podatke prenosimo drugim primaocima samo kada je to neophodno da bismo ispunili ugovor sa vama, kada mi ili primalac ima legitiman interes za objavljivanje vaših podataka ili kada ste dali saglasnost za taj prenos. Ovi primaoci uključuju pružaoce usluga i druge kompanije unutar naše korporacije. Pored toga, podaci se mogu prenijeti drugim primaocima u slučaju da smo dužni to da učinimo zbog zakonskih odredaba ili izvršnih administrativnih ili sudskih naloga.

Ostali primaoci vaših podataka:

 

·         Špediteri za isporuku/prikupljanje proizvoda

·         Pružaoci usluga obrade uplata

·         Pružaoci usluga upravljanja potraživanjima

 

 

 

Svi pružaoci usluga koji obrađuju vaše podatke zajedno sa našom web lokacijom pažljivo su odabrani i obavezni su da ispune standarde zaštite podataka

 

Prenos primaocima izvan EEP-a

Također, prenosimo osobne podatke primaocima sa sjedištem izvan EEP-e, u takozvanim trećim zemljama. U ovom slučaju uvjeravamo se – prije dijeljenja podataka – u to da primalac održava odgovarajući nivo zaštite podataka (npr. na osnovu odluke o adekvatnosti koju je usvojila Komisija EU za predmetnu zemlju ili sporazuma sa standardnim EU ugovornim klauzulama između Evropske unije i primaoca) ili da ste dali svoju saglasnost za spomenuto dijeljenje.

Rado ćemo vam dostaviti pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju posebnih usaglašenih odredaba kojima se obezbjeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka. Da biste zatražili brisanje podataka, koristite informacije za kontakt koje se nalaze na kraju ovih informacija o zaštiti podataka.

 

Prenosimo vaše podatke korisnicima izvan EU samo kada je zaštita podataka osigurana

 

Odjeljak 3: Korisnička prava

Vaša prava

 

Ako imate razlog za žalbu, pregled svojih prava možete pronaći u nastavku teksta. Da biste ostvarili svoja prava, koristite informacije za kontakt navedene na kraju ovih informacija o zaštiti podataka.

Vaše pravo na informacije o vašim podacima

Na vaš zahtjev, pružit ćemo vam informacije o vašim podacima koje posjedujemo.

 

Vaše pravo da ispravite i upotpunite svoje podatke

Ispravit ćemo netačne podatke o vama ako nas o tome obavijestite. Upotpunit ćemo nepotpune podatke ako nas o tome obavijestite, pod uvjetom da su ti podaci neophodni za namjensku obradu vaših podataka.

 

Vaše pravo da obrišete svoje podatke

Na vaš zahtjev, obrisat ćemo vaše podatke koje posjedujemo. Međutim, neki podaci bit će obrisani samo u zavisnosti od definiranog perioda zadržavanja, na primjer, ako u određenim slučajevima zakon nalaže da zadržimo podatke ili ako su nam podaci potrebni da bismo ispunili ugovorne obaveze prema vama.

 

Vaše pravo da blokirate podatke

U odgovarajućim, zakonski određenim slučajevima, blokirat ćemo vaše podatke ako želite da to učinimo. Blokirani podaci se dalje obrađuju u vrlo ograničenoj meri.

 

Vaše pravo da povučete saglasnost

U svakom trenutku možete da povučete saglasnost za obradu vaših podataka, pri čemu će se to odnositi na budući period. To ne utječe na zakonitost obrade vaših podataka sve do trenutka kada je vaša saglasnost povučena.

 

Vaše pravo na prigovor na obradu vaših podataka

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših podataka, pri čemu će se to odnositi na budući period, ako obrađujemo vaše podatke na osnovu nekog od pravnih obrazloženja navedenih u važećem zakonodavstvu u pogledu zaštite podataka. U slučaju da uložite prigovor, prekinut ćemo obradu vaših podataka, pod uslovom da ne postoje uvjerljive i legitimne osnove za dalju obradu. Obrada vaših podataka u svrhu direktnog marketinga za nas nikad ne predstavlja uvjerljivu i legitimnu osnovu.

 

Vaše pravo na prenosivost podataka

Na vaš zahtjev, možemo vam staviti određene informacije na raspolaganje u strukturiranom, često korištenom formatu čitljivom na računaru.

 

Vaše pravo na žalbu regulatornom organu

Žalbu koja se odnosi na zaštitu podataka možete podnijeti organu za zaštitu podataka. Da biste to učinili, obratite se organu za zaštitu podataka nadležnom za vaše mjesto boravka ili organu za zaštitu podataka pod čijom smo mi nadležnošću (organ je naveden u nastavku).

 

Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, www.ip-rs.si

 

 

Kako bi potpuna kontrola nad vašim podacima bila osigurana, na raspolaganju su vam sveobuhvatna prava koja možete koristiti kako biste upravljali načinom na koji obrađujemo vaše podatke

 

 

 

 

Odjeljak s podacima za kontakt za sva pitanja vezana za zaštitu podataka

 

Ako imate bilo kakva pitanja vezana za zaštitu podataka ili ostvarivanje svojih prava, možete koristiti sljedeće podatke za kontakt kako biste direktno stupili u kontakt sa našim službenikom za zaštitu podataka:

 

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

Službenik za zaštitu podataka

Savinjska cesta 30

3331 Nazarje

 

DataProtection-SI@bshg.com

 

 

Slobodno se obratite našem službeniku za zaštitu podataka u slučaju pitanja vezanih za zaštitu podataka

 

Izmjene ovih informacija o zaštiti podataka

 

Ove informacije o zaštiti podataka odražavaju trenutno stanje u pogledu obrade podataka na našoj web lokaciji. U slučaju promjena u obradi podataka, ove informacije o zaštiti podataka će se ažurirati u skladu s tim. Na našoj web lokaciji uvijek je navedena najnovija verzija ovih informacija o zaštiti podataka tako da možete saznati informacije o obimu obrade podataka na našoj web lokaciji.

 

 

 
Važi od: 25. 05. 2017.

Verzija: DPI_1.0_1.0